Zanele Muholi's "Insila Yomuntu"

Photo by Amelia Conte/The Campus - Zanele Muholi's installation "Insila Yomuntu" in the Bowman Gallery in the Doane Hall of Art.